Missie en visie

Niemand met psychische problemen zou zich hier alleen moeten voelen, want iedereen kan er mee te maken krijgen. Helaas voelen veel mensen met psychische problemen zich nog steeds eenzaam en daarnaast heerst er ook nog steeds een taboe op psychische problemen.

De missie richt zich daarom op het doorbreken van het taboe rondom psychische problemen en het terugdringen van eenzaamheid onder mensen met psychische problemen door mensen met elkaar te verbinden. Verder wilt Daily Mind Support verhalen van hoop vertellen, die geschreven zijn door mensen met psychische klachten zodat mensen die dit nodig hebben hier kracht uit kunnen halen.

Daarnaast is voor sommige mensen de drempel naar professionele hulp erg hoog: niet iedereen stapt zomaar naar de huisarts. Op dat moment kunnen zij ook terecht bij Daily Mind Support wanneer zij al wel behoefte hebben aan lotgenotencontact en informatie. Belangrijk hierbij om te weten is dat deze website geen vervanging is van professionele hulpverlening, maar dat het juist een brug bouwt tussen mensen met psychische problemen en professionele hulpverlening. Dit wordt gedaan door informatie te geven over psychische problemen en praktische oefeningen aan te bieden. Daarnaast is hier een overzicht van hulpverlening te vinden, wat belangrijk is omdat het chaotisch voor iemand kan zijn op het moment dat diegene hulp zoekt maar niet weet waar diegene terecht kan. Door middel van dit overzicht wordt de chaos beperkt: dit is belangrijk omdat chaos in het hoofd vaak kan voorkomen bij psychische problemen.

Verder wordt er ook aandacht besteed aan de coronacrisis en de gevolgen hiervan op de mentale gezondheid, omdat dit een grote impact heeft en daar meer aandacht voor zou moeten zijn. Daarnaast wordt er via de blog informatie gegeven over verschillende onderwerpen rondom mentale gezondheid.