Waarom

Daily Mind Support is opgericht door mij, Jahra Boudestein, omdat ik het belangrijk vind dat psychische problemen meer bespreekbaar moeten worden gemaakt. Zelf ervaar ik ook psychische problemen en ben ik opgegroeid met psychische problemen binnen het gezin, waardoor ik hier al op jonge leeftijd mee te maken kreeg. Vroeger had ik het idee dat ik er niet over kon praten en dat ik het moest verbergen voor de buitenwereld. Tegenwoordig weet ik wel beter: het bespreekbaar maken van psychische problemen draagt juist bij aan herstel. Iedereen kan te maken krijgen met psychische problemen en daarom vind ik dat niemand zich hier alleen in zou moeten voelen.

Tijdens de coronacrisis merkte ik dat de psychische klachten van mij en anderen toenamen: de wachtlijsten voor de GGZ worden steeds langer en voor sommigen komt hulp daardoor te laat. Dit raakt mij omdat ik een tijd geleden een soortgelijke situatie van dichtbij heb meegemaakt, daarom zie ik het als een missie om hier iets mee te doen. Ik maak daarom een website waar mensen terecht kunnen voor: lotgenotencontact, verhalen van hoop, informatie over psychische problemen, een overzicht van hulpverlening en informatie over de gevolgen van de coronacrisis op de mentale gezondheid. Ik hoop hiermee openheid te creëren en mensen met elkaar te verbinden.